Динамична PHP Галерия (Image Gallery) за Web 2.0 ПриложенияWeb 2.0 Blog

image Gallery

No Bullsh е една  open source динамична галерия за web 2.0 приложения  която е създадена с PHP. Галерията автоматично скамира директориите, създава умалени изображения и ги визуализра. Изображенията се визуализират посредством кликване на умалените изображения  или с prev-next бутон. Визуализцията става посредством lightbox. Галерията може да се интегрира успешно във web 2.0 приложения.

Изисквания: PHP
Уеб сайт: http://www.jkemppainen.com/nbs/
Демо: http://www.jkemppainen.com/nbs/DEMO_1_5/

© HotMonitor.org – Посетете автора за повече съдържание

Етикети:

Свързани публикации:

    Web 2.0: Papervision 3D Flash Gallery
    Pikachoose: jQuery Галерия за Web 2.0 Приложения
    GalleryView jQuery Галерия за Web 2.0 Приложения
    jQuery (mb)Gallery Галерия Изображения с Inline Thumbnail Браузер
    Web 2.0 Tools: jQuery Микро Галерия

Leave a Reply