Американските власти следят имигрантите чрез FacebookАмериканската организация за граждански права Electronic Frontier Foundation (EFF) публикува документи, според които властите на САЩ целенасочено търсят информация за имигранти в социалните мрежи.

Гражданските и имигрантските служби на САЩ са препоръчали на сътрудниците си да се регистрират в социални мрежи като Facebook, за да завържат там приятелски връзки със съмнителни лица. Така ежедневният живот на хората би могъл да бъде по-добре следен.

В препоръката не се обяснява какво точно се има предвид под съмнителни имигранти, така че теоретично могат да бъдат следени всички потребители на социални мрежи. EFF е обезпокоена и от факта, че служителите на властта не трябва да бъдат разпознавани като такива.

Всъщност действията на американските граждански и имигрантски служби не са незаконни, но могат да бъдат проблематични. Публикуването в интернет на фалшиви лични данни не е нещо необичайно. Но положението би станало критично, ако въз основа на тази фалшива информация може да се започне разследване.

Leave a Reply