savethepostoffice.com

Dear friends,

I would like to pay you attention to this wonderful web site:

http://savethepostoffice.com/

Save the Post Office is edited and administered by Steve Hutkins, a literature professor who teaches “place studies” at the Gallatin School of New York University.  Steve lives in a small town in New York’s Hudson Valley.  He has no affiliation with the U.S. Postal Service—he doesn’t work for it, nor does anyone in his family.  Like millions of Americans, he just likes his local post office, and he doesn’t want to see post offices being closed.


Special thanks to the creator of this wonderful infographic:

http://www.numbersleuth.org/trends/usps/

24/05/2013 | Posted in: technology | Comments Closed

Излезе новата OFRM Geotrade 2012 Q3

Новата версия 2012 Q3 на карта OFRM Geotrade вече е на разположение за сваляне от всички клиенти с активен абонамент за обновления. Специално благодарим на всички клиенти и приятели, които ни изпратиха информация за открити неточности по предходната версия на картата, помагайки активно за нейното прецизиране!

Нова номерация на версиите

 

За да можете лесно да прецените дали инсталираната карта OFRM Geotrade във Вашия уред е актуална, променихме номерацията на версиите и оттук нататък вместо поредни номера, версиите ще бъдат обозначавани с година и тримесечие, като в съответствие с вече утвърдените международни практики, четирите годишни тримесечия ще бъдат обозначавани съответно с Q1, Q2, Q3 и Q4. В тази връзка новата версия на карта OFRM Geotrade, предназначена за третото тримесечие на настоящата година е номерирана като 2012 Q3.

Актуализирана пътна информация


Във версия 2012 Q3 са добавени новоизградени пътни съоръжения и възли в страната, измежду които и новата отсечка от магистрала ‘Тракия’ от Стара Загора до Нова Загора, както и промените по южната дъга на околовръстното шосе в София. Добавени са над 3500 км пътна мрежа из цялата страна, както и много нови интересни места от най-разнообразен характер. В редица населени места има добавени блокове в нови квартали, както и липсващи единични блокове.

via: Екип ОФРМ

03/07/2012 | Posted in: technology | Comments Closed